Χρηματοκιβώτια

Κατασκευάζουμε και διαθέτουμε Χρηματοκιβώτια στις διαστάσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του δικού σας χώρου.
Τεχνικά χαρακτηριστικών των χρηματοκιβωτίων μας:

ΣΩΜΑ

α) Εξωτερικά είναι κατασκευασμένα από ειδικά διαμορφωμένο χάλυβα.
β) Το εσωτερικό των χρηματοκιβωτίων αποτελείται πάλι από ενιαίο χαλύβδινο τοίχωμα.
γ) Το ενδιάμεσο των δύο τοιχωμάτων αποτελείται από ειδική πατέντα για τη θραύση των διατρητικών εργαλείων και από πυρίμαχο υλικό, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η διάρρηξη του σώματος με οξυγόνο.

ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Το εξωτερικό της πόρτας αποτελείται από ανοξείδωτη πλάκα για προστασία κατά της φλόγας (θερμοκρασία τήξης 6.500 C και άνω).
  • Χαλύβδινη πλάκα που δημιουργεί τον πρώτο θώρακα.
  • Εσωτερική πλάκα ανοξείδωτη εξ ολοκλήρου που αποτελεί τον δεύτερο θώρακα κατά διατρητικών εργαλείων κοπής μετάλλου.
  • Ειδικά σχεδιασμένο ατσάλινο πλέγμα από SΤAHL 312 που δημιουργεί τον τρίτο θώρακα κατά διατρητικών εργαλείων όλων των τύπων
  • Πυρίμαχο υλικό σε ικανό πάχος που δημιουργεί τον τέταρτο θώρακα κατά των προσπαθειών με φλόγα.
  • Ατσάλινη πλάκα σαν επιπρόσθετη θωράκιση και χώρο στήριξης μηχανισμών.
  • Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο εσωτερικό πλέον της πόρτας για τοποθέτηση μηχανισμών και συστημάτων ασφαλείας.
  • Τεράστιες γλώσσες για ξεχωριστή ισχύ και ασφάλεια.
  • Κλειδαριές και συστήματα κωδικών.
  • Ειδική Πατέντα για Αυτόματο Μπλοκάρισμα της κλειδαριάς, των γλωσσών και των μηχανισμών, ώστε να είναι αδύνατη η διάρρηξη έστω και αν κάποιος καταφέρει να παραβιάσει τις κλειδαριές, δηλαδή να πετύχει το ακατόρθωτο.