Θυρίδες

Διαθέτουμε Θυρίδες:

  1. Σε διαστάσεις: 30 Χ 25 Χ 22 cm, Βάρος: 40 kgr.
  2. Μικρή με διαστάσεις: 10 Χ 30 Χ 25 cm
  3. Μεγάλη με διαστάσεις: 20 Χ 30 Χ 25 cm
  4. Σετ Θυρίδες: 30 Μικρές + 3 Μεγάλες, Διαστάσεις: 130 Χ 90 Χ 25 cm